Publicacions

Found 75 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Los marcadores de oralidad en los textos escritos: el caso de la subtitulaicón, X Encontro Nacional de Tradutores / IV Encontro Internacional de Tradutores, a Ouro Preto (Minas Gerais - Brasil). 2009.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.
E. Borràs and Matamala, A., La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 283-294, 2009.
C
C. Cabeza and Matamala, A., La audiodescripción de ópera: una nueva propuesta, in ULISES. Hacia el desarrollo de tecnologías comunicativas para la igualdad de oportunidades, Á. Pérez-Ugena and Vizcaíno, R., Eds. Madrid: Observatorio de las Realidades Sociales y la Comunicación, 2008, pp. 95-106.
C. Cabeza, La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal, MonTi, no. 2, pp. 217-247, In Press.
C. Cabeza, L'audiodescripció de pel•lícules en català: normes, practica, recepció i propostes de millora, I Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting and Interculturals Studies. Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
M. T. Cabré, De Yzaguirre, L., Lorente, M., and Matamala, A., La Estación de Trabajo Lexicográfico (ETL), I Symposium Internacional de Lexicografia, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 287-294, 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B