Publicacions

Found 34 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is E  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
E
M. Serra, Novo, D., Martí, P., and Carrabina, J., “Equalitzador de canal per a modulacions OFDM segons l’est, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware, vol. 26-27. Vic, 2003.
P. Casanovas, Binefa, X., Gracia, C., Teodoro, E., Galera, N., Gracia, C., Blázquez, M., Poblet, M., Carrabina, J., Monton, M., Montero, C., and Serrano, J., The e-Sentencias Prototype: A Procedural Ontology for Legal Multimedia Applications in the Spanish Civil Courts, in Law, Ontologies and the Semantic Web 2009, vol. 188 , IOS Press 2009, 2009, pp. 199-219 .
P. Casanovas, Binefa, X., Gracia, C., Teodoro, E., Galera, N., Blázquez, M., Montón, M., Carrabina, J., Montero, C., Serrano, J., and López, J., The e-Sentencias prototype. Developing ontologies for legal multimedia applications in the Spanish Civil Courts, in Law, Ontologies and the Semantic Web: Channelling the Legal Information Flood, vol. 188, P. Casanovas, Breuker, J., Klein, M., and Francesconi, E., Eds. IOS Press, 2009.
Ethics of Identity in the Teaching of Translation in Bilingual Settings, Annual conference of the Northeast Modern Language Association. Boston. 2009.
A. Matamala, Exemplaritat vs. dinamització, o llengua del carrer, en la ficció, Jornada de presentació de la xarxa XALOC. 2011.
D. Castells-Rufas, Farré, J., and Carrabina, J., Experimentación con el Lenguaje JHDL, FPGAs: COMPUTACIÓN Y APLICACIONES . 2004.
N. Fresno, Experimenting with characters. An empirical approach to the audio description of real characters, in Media for All: Quality Made to Measure (títol provisional). , Anvers (Bèlgica), In Press.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B