Publicacions

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Martí, P.  [Clear All Filters]
2003
M. Serra, Novo, D., Martí, P., and Carrabina, J., “Equalitzador de canal per a modulacions OFDM segons l’est, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware, vol. 26-27. Vic, 2003.
Campus d'excel·lència internacional U A B