Publicacions

Found 573 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
2005
A. Matamala, Converses espontànies o converses prefabricades? Les interjeccions en comèdies de situació catalanes i doblades, Estudios Catalanes. Revista internacional de lengua, literatura y cultura catalanas, vol. 3, pp. 65-77, 2005.
R. Pla, Portero, A., and Carrabina, J., Diseño de una NoC en SystemC, V Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2005. Integrado en CEDI2005. Granada, 2005.
C. Massa, Ramon, E., Carrabina, J., Martínez, B., and Pons, E., Embedded Wireless Web Server Camera, V Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2005. Integrado en CEDI2005. . Granada, 2005.
J. Carrabina, Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fonaments Tecnològics I Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2005.
A. Matamala, Freelance voice-over translation. Translating for Catalan Television, Jostrans, vol. 4, pp. 45-48, 2005.
J. Carrabina, Peiron, M.,, Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fundamentos Tecnológicos I Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2005.
A. Portero, Ribas, L., and Carrabina, J., Hardware Synthesis of Parallel Machines from SystemC, Forum on Specification & Design Languages. FDL2005 . Laussane, 2005.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B