Publicacions

Found 37 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is B and Author is Bartoll, E.  [Clear All Filters]
Comunicació Oral
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
E. Bartoll, Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line, VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.
E. Bartoll and Martínez, A., Size matters, position too: Searching for the ideal subtitle format, 2n International Conference “Media for All”. 2007.
E. Bartoll, Subtitles for the Hearing and the Hard of Hearing: Two Different Targets?, Media for All. Organitzat pel Transmedia Research Group i la Unversitat Autònoma de Barcelona. 2005.
E. Bartoll, Subtitling for the Hearing Impaired in Catalan TV, 6th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2006.
E. Bartoll, Subtitling Multilingual Films, Multidimensional Translation, Audiovisual Translation Scenarios. Organitzat per la Universitat de Copenhaguen. 2006.
E. Bartoll, Dorado, C., and Orero, P., Taller: e-Learning in Audiovisual Translation, 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B