Publicacions

Found 23 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is L and Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
A. Matamala, La traducció de les interjeccions en comèdies de situació doblades, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 359-369, 2008.
A. Matamala, La traducció de productes d'animació per a doblatge en català, XVI Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Còmic, manga i conte il•lustrat, vol. 36. AELC, Barcelona, pp. 31-47, 2009.
E. Borràs and Matamala, A., La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 283-294, 2009.
A. Matamala, Les interjeccions en un corpus audiovisual. Descripció i representació lexicogràfica. Publicacions de l’IULA, 2005.
A. Matamala, Les interjeccions en un corpus audiovisual. Descripció i representació lexicogràfica, 2005.
A. Matamala, Les noves tecnologies en l’ensenyament de la traducció audiovisual, Accessible Technologies In Translation and Interpreting. Universitat de Vic, Vic, 2006.
A. Matamala and Orero, P., Listening to Subtitles. Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. Berna: Peter Lang, 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B