Publicacions

Found 573 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Journal Article
A. Martínez, La traducción del argot en South Park, Anuario de Investigación en literatura infantil y juvenil. ANILIJ, pp. 127-149, 2004.
P. Orero, La traducción de wellerismos, Quaderns, Revista de Traducció , no. 5, pp. 123-133, 2000.
E. Borràs and Matamala, A., La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 283-294, 2009.
C. Mangiron, La traducció de videojocs, Tradumàtica,, no. 5, 2007.
A. Matamala, La traducció de l’humor dels Simpson al castellà: ressenya de Humor y traducción. Los Simpson cruzan la frontera, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 327-329, 2009.
M. Andreu and Orero, P., La traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear, Quaderns. Revista de Traducció , no. 11, pp. 187-200, 2003.
C. Cabeza, La multitraducció als estàndards català i valencià: el cas de Harry Potter i la pedra filosofal, MonTi, no. 2, pp. 217-247, In Press.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B