Publicacions

Found 2 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is De Miguel, P.  [Clear All Filters]
2001
J. Carrabina, De Miguel, P., Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fonaments de Computadors I. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, 2001.
J. Carrabina, De Miguel, P., Peiron, M., Sánchez, F., and Velasco, A. J., Fundamentos de Computadores I. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. , 2001.
Campus d'excel·lència internacional U A B