Publicacions

Found 43 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
A. Matamala, Ressenya de ‘Topics in Audiovisual Translation’, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 13. pp. 220-222, 2006.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B