Publicacions

Found 124 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Carrabina, J.  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
A. Lambrechts, Vander Aa, T., Jayapala, M., Leroy, A., Talavera, G., Shickova, A., Barat, F., Mei, B., Catthoor, F., Verkest, D., Deconinck, G., Corporaal, H., Robert, F., and Carrabina, J., Design Style Case Study for Compute Nodes of a Heterogeneous NoC Platform, Proc. of IEEE International Real-Time Systems Symposium - RTSS04. Lisboa, 2004.
J. Carrabina, Ribas, L., Saiz, J., Portero, A., Serra, M., Ordeix, J., and Martí, P., Descripción de la Computación y su implementación Reconfigurables (Invitada), Actas de las 2as Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Granada, 2002.
J. Ordeix, Parés, S., Martí, P., and Carrabina, J., “Descodificador convolucional a partir de l'algorisme de Viterbi”, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware , vol. 26-27. 84-688-2562-X, ISBN, 2003.
J. L. Merino, Terés, L., and Carrabina, J., A current copying structure for current-mode monotonic digital-to-analog converters, Proc. 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. ISCAS 2006. Kos, 2006.
C. D., Montón, M., Pla, R., Novo, D., Portero, A., Navas, O., Farré, J., Ribas, L., and Carrabina, J., Comparing Design Flows for Structural System Level Specifications facing FPGA Platforms, Proc. of XIX Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. Bordeaux, France , 2004.
A. Alonso, Rubio, L., Ramon, E., and Carrabina, J., Comparativa de desarrollo de la capa PHY de un transceiver ZigBee, VI Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones. JCRA 2006. Cáceres, 2006.
D. Castells-Rufas and Carrabina, J., Camera-Based Digit Recognition System, 13th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. ICECS 2006. Niza, 2006.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B