Publicacions

Found 2 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Aitor Rodriguez  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
A. Rodriguez, Moreno, M., and Carrabina, J., Interactive TV application design convergence across formats and devices, in ACM EuroITV, Tampere, Finland, 2010.
A. Rodriguez, Carrabina, J., and Teruel, E., Caracterització de plataformes HW-SW per a interactivitat en Televisió Digital amb MHP, in IEnter Conference, Jornades sobre entreteniment audiovisual interactiu, Barcelona, Spain, 2008.
Campus d'excel·lència internacional U A B