Publicacions

Found 568 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Subtitles for the Hearing and the Hard of Hearing: Two Different Targets?, Media for All. Organitzat pel Transmedia Research Group i la Unversitat Autònoma de Barcelona. 2005.
E. Bartoll, Subtitling Multilingual Films, Multidimensional Translation, Audiovisual Translation Scenarios. Organitzat per la Universitat de Copenhaguen. 2006.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.
B. Bausells, Carrabina, J., Errachid, A., and Merlos, A., Ion-Sensitive field-effect transistor fabricated in a commercial CMOS technology, Sensors and Actuators B, vol. 57, pp. 56-62, 1999.
B. Bausells, Carrabina, J., Merlos, A., Bota, S., and Samitier, J., Mechanical sensors integrated in a commercial CMOS technology., Sensors and Actuators A, vol. Vol.62/1-3, pp. 698-704, 1997.
C. Bonnet, Maiche, A., and Moliner, J. L., Tiempo de Reacción al Inicio del Movimiento: Un Estudio sobre la Percepción de Velocidad, III Congreso Iberoamericano de Psicología. Bogotá (Colombia). 2002.
E. Borràs and Matamala, A., La traducció dels noms propis en pel•lícules d’animació infantils, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 283-294, 2009.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B