Publicacions

Found 573 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
2002
J. Ordeix, Font, M., Marti, P., Serra, M., and Carrabina, J., Diseño del decodificador convolucional a partir del algoritmo de Vitervi. Versiones Hard y Soft, Actas de las 2as Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones. 2002.
O. Camps, De Yzaguirre, L., and Matamala, A., DOPO, un outil d'analyse orthologique, in Romanistiche Korpuslinguistik, C. D. Pusch and Raible, W., Eds. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2002, pp. 191-200.
L. Ribas, Saiz, J., and Carrabina, J., ECL specification of a simple processor. Santander, 2002.
M. Andreu, Berenguer, L., Orero, P., and Ripoll, O., El grupo de investigación GRELT: contenidos, objetivos y metodología, in Training the Language Services Provider for the New Millennum , B. Maia, Haller, J., and Ulrych, M., Eds. Porto: Universidade de Porto, 2002, pp. 253-262.
M. Edo, Els néts catalans de Carducci: traduccions, recepció i ideologia, Els Marges, vol. 70, pp. 99-108, 2002.
S. Espriu, Fedra. Una altra Fedra, si us plau. Barcelona: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu / Edicions 62, 2002.
A. Portero, Pasko, R., Vanmerbeek, G., Vernalde, S., and Carrabina, J., Flujo de Codiseño para la Implementación de Algoritmos de Compresión de Imágenes para Sistemas HW-SW Reconfigurables. Granada: , 2002.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B