Publicacions

Found 75 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
2011
C. Mangiron, La localización de videojuegos japoneses: Traducir para divertir, in Japón y la Península Ibérica., (ed.)F. Cid Lucas, Ed. Oviedo: Satori, 2011.
Submitted
M. Edo, La mort de les «favole antiche» en la praxi dels traductors catalans de la línia Foscolo-Leopardi-Carducci, in Congrés Internacional “Traduir els clàssics, antics i moderns” (XIV Jornades de Traducció i Interpretació), Vic, Submitted.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B