Publicacions

Found 77 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
2004
M. T. Cabré, De Yzaguirre, L., Lorente, M., and Matamala, A., La Estación de Trabajo Lexicográfico (ETL), I Symposium Internacional de Lexicografia, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 287-294, 2004.
C. Bach and Matamala, A., La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual, De lexicografia. Actes del I Symposium Internacional de Lexicografia. Barcelona: IULA, UPF. Sèrie Activitats, 15, 199-216, vol. 15. IULA, UPF, Barcelona, pp. 199-216, 2004.
2003
M. Lorente and Matamala, A., Combinatòria d'interjeccions i llengua oral, Tretzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes , vol. 2. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Abat Oliva, 274, Girona, pp. 245-262, 2003.
2002
O. Camps, De Yzaguirre, L., and Matamala, A., DOPO, un outil d'analyse orthologique, in Romanistiche Korpuslinguistik, C. D. Pusch and Raible, W., Eds. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2002, pp. 191-200.
2001
L. De Yzaguirre, Bach, C., Matamala, A., and et al, Ambilic. El desambiguador lingüístico del corpus del IULA (UPF), Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, Barcelona, pp. 473-480, 2001.
L. De Yzaguirre, Matamala, A., and Cabré, M. T., El lematizador PALIC del IULA (UPF), Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, Barcelona, pp. 481-485, 2001.
L. De Yzaguirre, Torner, S., and Matamala, A., El tratamiento automático de las ambigüedades segmentales del castellano, Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, pp. 487-492, 2001.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B