Publicacions

Found 43 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
A. Matamala and Rolph, D., Segona llengua estrangera: anglès. Activitats, in Activitats per a desenvolupar competències en la formació del traductor, O. Fox, Mestreit, C., and Solà, J., Eds. Bellaterra: Facultat de Traducció i d'Interpretació, 2007, pp. 129-134.
A. Matamala, La audiodescripción en directo, in Traducción y accesibilidad: la subtitulación para sordos y la audiodescripción para ciegos, C. Jiménez, Ed. Berlín: Peter Lang, 2007, pp. 121-132.
A. Matamala, La accesibilidad en los medios: aspectos lingüísticos y retos de formación, in Sociedad, integración y televisión en España, R. Pérez-Amat and Pérez-Ugena, Á., Eds. Madrid: Laberinto, 2006, pp. 293- 306.
A. Matamala, La traducció de productes d'animació per a doblatge en català, XVI Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Còmic, manga i conte il•lustrat, vol. 36. AELC, Barcelona, pp. 31-47, 2009.
A. Matamala and Orero, P., Listening to Subtitles. Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. Berna: Peter Lang, 2010.
A. Matamala, La traducció de les interjeccions en comèdies de situació doblades, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 359-369, 2008.
A. Matamala, Interjeccions i lexicografia. Descripció de les interjeccions d’un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica. Barcelona: IEC, Col•lecció Biblioteca Filològica, 2008.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B