Publicacions

Found 47 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Ressenya de "Chaume, Frederic. Doblatge i subtitulació per a la TV. Vic: Eumo Editorial, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat Jaume I. 2003". Quaderns. Revista de Traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
E. Bartoll, Ressenya de "Talbot, Mary; Atkinson, Karen; Atkinson, David. Language and Power in the Modern World. Edimburg: Edimburg University Press. 2003". Quaderns. Revista de Traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004.
E. Bartoll, Ressenya de "Gonzàlez, Montserrat. Pragmatic markers in oral narrative. The case of English and Catalan. Ámsterdam: John Benjamins, 2004". Quaderns. Revista de Traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005.
E. Bartoll, Ressenya de "Gorlée, Dinda L. (coord.). Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. 2005", vol. 14. The Translator. , 2008.
E. Bartoll, Ressenya de "Stolze, Radegundis. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 2008". Jostrans, 2009.
E. Bartoll, Mas, J., and Orero, P., Las nuevas tecnologías y su impacto en la enseñanza de la traducción audiovisual: Subtitul@m, In Press. [Online]. Available: https://www.uax.es/publicaciones/linguax.htm.
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B