Publicacions

Found 28 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
2004
E. Bartoll, Parameters for the classification of subtitles, Topics in Audiovisual Translation. Orero, P. (coord.), 2004.
C. Ochando and Carrabina, J., Plataforma Reconfigurable para Aplicaciones de Visión con Control por Línea de Potencia, FPGAs: COMPUTACIÓN Y APLICACIONES . 2004.
E. Bartoll, Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line, VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.
M. Serra, Martí, P., Bover, J., and Carrabina, J., Prototipado Rápido de un Sistema WLAN, FPGAs: COMPUTACIÓN Y APLICACIONES . 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B