Publicacions

Found 75 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
2010
P. Romero-Fresco, Large-scale user reception of SDH subtitles, 2010 Eurovision TV Summit. 2010.
C. Cabeza, L'audiodescripció de pel•lícules en català: normes, practica, recepció i propostes de millora, I Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting and Interculturals Studies. Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
P. Orero and Vilaró, A., Leitmotif in Audio Description, ScreenIT (Itàlia). 2010.
A. Matamala and Orero, P., Listening to Subtitles. Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing. Berna: Peter Lang, 2010.
2009
A. Matamala and Orero, P., L’accessibilitat a Televisió de Catalunya: parlem amb Rosa Vallverdú, directora del departament de Subtitulació de TVC, Quaderns. Revista de Traducció, vol. 16, pp. 301-312, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B