Publicacions

Found 34 results
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Edo, M.  [Clear All Filters]
Ressenya
M. Edo, Ángel Crespo, Dante y su obra, vol. 6. Quaderns. Revista de traducció, Bellaterra, pp. 178-180, 2001.
M. Edo, Amores no encontrados. Pastiche, intertextualidad y traducción a propósito de Retablo, de Vincenzo Consolo, vol. 143. Quimera, Barcelona, pp. 61-63, 1995.
Magazine Article
M. Edo, Percorso intratestuale del Romanzo di Ferrara di Giorgio Bassani, Lingua e Stile, vol. XXVIII, no. 1, pp. 115-148, 1993.
M. Edo, Mario Luzi, Antología de poemas (1932-1998), Quaderns d’Italià, vol. 4/5, pp. 188-190, Submitted.
M. Edo, Les formations spécialisées. Diplôme de spécialiste en traduction littéraire, Traduire. Revue française de la traduction, vol. 199, pp. 71-73, 2003.
M. Edo, L’amistat personal i literària entre Villalonga i Espriu, L’Avenç, vol. 283, pp. 37-43, 2003.
M. Edo, Els néts catalans de Carducci: traduccions, recepció i ideologia, Els Marges, vol. 70, pp. 99-108, 2002.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B