Publicacions

Found 5 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Andreu, M.  [Clear All Filters]
2003
M. Andreu and Orero, P., La traducció a l'italià dels primers versos des limericks d'Edward Lear, Quaderns. Revista de Traducció , no. 11, pp. 187-200, 2003.
2002
M. Andreu, Berenguer, L., Orero, P., and Ripoll, O., Competencia traductora i ensenyament de llengües estrangeres, Quaderns. Revista de Traducció , no. 7, pp. 155-165, 2002.
M. Andreu, Berenguer, L., Orero, P., and Ripoll, O., El grupo de investigación GRELT: contenidos, objetivos y metodología, in Training the Language Services Provider for the New Millennum , B. Maia, Haller, J., and Ulrych, M., Eds. Porto: Universidade de Porto, 2002, pp. 253-262.
2001
M. Andreu and Orero, P., La enseñanza de lenguas extranjeras para traductores: una asignatura pendiente, Jornadas sobre la formación y la profesión del traductor e intérprete. 2001.
Campus d'excel·lència internacional U A B