Publicacions

Found 9 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is U  [Clear All Filters]
In Press
M. Porteiro-Fresco, The Use of Subtitles to Treat Speech-Language Disorders, in Media for All 3, Anvers (Bèlgica), In Press.
2010
M. Arumí, Matamala, A., Mesa-Lao, B., and Orero, P. i Serrano, J., Una nova estació de treball per a l'autoaprenentatge de la traducció audiovisual en l'EEES, II Congrés Internacional de Didàctiques. L'activitat del docent: intervenció, innovació, investigació. 2010.
A. Rodriguez-Alsina, Cespedes-Borras, E., Puig-Fargas, R., Moreno-Berengue, M., and Carrabina, J., Unified Content Design for Ubiquitous Learning: The Soldering Seminar Use Case, 4th IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE-2010). Phoenix, Arizona, USA, 2010.
2008
C. Cabeza, Using Commercial Tools at University: Training and Research in Audio Description, Languages and the Media. Global Business. Berlín (Alemanya), 2008.
2006
M. Mas, Vilaró, A., and Maiche, A., Una nova proposta de pràctiques en processos cognitius: una plataforma virtual en il•lusions visuals, III Jornades d'Innovació Docent, IDES. 2006.
M. T. Mas and Maiche, A., Una plataforma virtual en ilusiones visuales para la enseñanza de procesos perceptivos, REP:TE. Revista de Enseñanza de la Psicología: Teoría y Experiencia, vol. 2, no. 1, pp. 38-45, 2006.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B