Publicacions

Found 2 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is T and Author is Dorado, C.  [Clear All Filters]
Comunicació Oral
E. Bartoll, Dorado, C., and Orero, P., Taller: e-Learning in Audiovisual Translation, 5th International Conference & Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, a Berlín. Organitzat per Languages and the Media. 2004.
E. Bartoll and Dorado, C., Traducció audiovisual on-line: Una formació per a especialistes d'una nova societat del coneixement, AIETI. Organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. 2007.
Campus d'excel·lència internacional U A B