Publicacions

Found 53 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is S  [Clear All Filters]
1998
P. Orero, Sobre las traducciones de paremias en los Pickwick Papers, Paremia , no. 7, pp. 45-48, 1998.
P. Orero, Spanish Wellerisms, Proverbium , no. 15, pp. 235- 242, 1998.
L. Ribas and Carrabina, J., Symsim: un simulador para el estudio de circuitos digitales a nivel de transistor., Información Tecnológica, vol. Vol. 9 Nº3, 1998.
2003
A. Maiche, Gómez, L., Budelli, R., and Estaún, S., A second moving object influences the flash-lag effect, Perception Supplement, no. 33, pp. 155-156, 2003.
E. Mumbrú, Serra, M., Novo, D., Martí, P., and Carrabina, J., Sistema de Sincronització per l’estàndard Hiperlan/2, I Jornades de Codisseny Hardware Sofware. , vol. 26-27, 2003.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B