Publicacions

Found 46 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
V. Arnáiz, Reseña de “Doubts and Directions in Translation Studies". Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación, 2009.
V. Arnáiz, Ressenya de “La traducción periodística". Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación, 2007.
V. Arnáiz, Ressenya de “Nuevas perspectivas de los Estudios de Traducción". Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación, 2004.
V. Arnáiz, Research on Subtitling for the Deaf and Hard of Hearing: Top Secret?, in Translation Watch Quaterly, vol. 3:2, 2007, pp. 10-25.
B
E. Bartoll, Ressenya de "Gambier, Yves; Gottlieb, Henrik (coords.). (Multi)Media Translation. Amsterdam: John Benjamins. 2001". Departament de Traducció i d'Interpretació. UAB, Quaderns. Revista de Traducció , 2002.
E. Bartoll, Ressenya de "Díaz-Cintas, Jorge. La traducción audiovisual: El subtitulado. Salamanca: Almar. 2001". Quaderns. Revista de Traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
E. Bartoll, Ressenya de "Chaume, Frederic. Doblatge i subtitulació per a la TV. Vic: Eumo Editorial, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic, Universitat Jaume I. 2003". Quaderns. Revista de Traducció. Departament de Traducció i d'Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B