Publicacions

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is R and Author is Edo, M.  [Clear All Filters]
Submitted
M. Edo, Reflexions d’ordre mètric sobre la traducció d’òpera italiana, in La traducció en escena. II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: òpera i teatre, Bellaterra, Submitted.
Campus d'excel·lència internacional U A B