Publicacions

Found 28 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
1993
M. Edo, Percorso intratestuale del Romanzo di Ferrara di Giorgio Bassani, Lingua e Stile, vol. XXVIII, no. 1, pp. 115-148, 1993.
1998
P. Orero, Pickwick Revisited, III Congrés Internacional sobre Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), pp. 455- 470, 1998.
P. Orero, Ed., Proceedings of III Congrés Internacional sobre Traducció, III Congrés Internacional sobre Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), 1998.
2001
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
2002
S. M. A. i Pascoli, Giovanni, Poesies. Cabrera de Mar: Galerada, 2002, p. 200.
M. Serra, Rafael, X., Ordeix, J., Marti, P., and Carrabina, J., Prototipo demostrador de OFDM: Transmisor, Actas de las 2as Jornadas sobre Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Granada, 2002.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B