Publicacions

Found 28 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
Book Chapter
A. Maiche and Renner, A., Priming en una tarea de búsqueda visual mediante una tarea de ceguera al cambio, in Atención y Procesamiento, Editorial UAB, In Press.
M. Edo, Ed., Pròleg i Apèndix, in Luigi Pirandello, L’home, la bèstia i la virtut, Barcelona: Proa / Teatre Nacional de Catalunya, 2008, pp. 9-24, 125-142.
Comunicació Oral
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
P. Romero-Fresco, A Pragmatic Approach to the Study of Dubbing Language, AFLS Interdisciplinary Conference Cross-cultural Pragmatics at a Crossroads: Speech Frames and Cultural Perceptions. University of East Anglia, Norwich. 2006.
E. Bartoll, Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line, VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B