Publicacions

Found 28 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
E. Bartoll, Parameters for the classification of subtitles, Topics in Audiovisual Translation. Orero, P. (coord.), 2004.
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
A. Maiche, Percepció de la Velocitat i Seguretat Vial, UAB divulga, 2003.
A. Maiche, Moliner, J. L., and Estaún, S., Perception of acceleration in motion-in-depth with only monocular and both monocular and binocular information, Psicológica, vol. 1, pp. 93-108, 2003.
M. Edo, Percorso intratestuale del Romanzo di Ferrara di Giorgio Bassani, Lingua e Stile, vol. XXVIII, no. 1, pp. 115-148, 1993.
P. Orero, Pickwick Revisited, III Congrés Internacional sobre Traducció. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), pp. 455- 470, 1998.
C. Ochando and Carrabina, J., Plataforma Reconfigurable para Aplicaciones de Visión con Control por Línea de Potencia, FPGAs: COMPUTACIÓN Y APLICACIONES . 2004.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B