Publicacions

Found 28 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
E. Bartoll, Parameters for the classification of subtitles, Topics in Audiovisual Translation. Orero, P. (coord.), 2004.
E. Bartoll, Paràmetres de classificació dels subtítols, I Congrés SETAM, Estat Actual de l'Estudi de la Traducció Audiovisual a Espanya. 2001. 2001.
E. Bartoll, Presentació del Postgrau de Traducció Audiovisual on-line, VI Congrés Internacional de Traducció: Ensenyament a distància de llengua i traducció. Organitzat pel Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2004.
D
J. Díaz-Cintas and Orero, P., Postgraduate Course in Audiovisual Translation, Translator , vol. 9, no. 2, pp. 371-388, 2003.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B