Publicacions

Found 75 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
Submitted
M. Edo, La mort de les «favole antiche» en la praxi dels traductors catalans de la línia Foscolo-Leopardi-Carducci, in Congrés Internacional “Traduir els clàssics, antics i moderns” (XIV Jornades de Traducció i Interpretació), Vic, Submitted.
2011
C. Mangiron, La localización de videojuegos japoneses: Traducir para divertir, in Japón y la Península Ibérica., (ed.)F. Cid Lucas, Ed. Oviedo: Satori, 2011.
2010
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B