Publicacions

Found 5 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L and Author is Romero-Fresco, P.  [Clear All Filters]
2009
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, Congrés de Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
M. Arumí, Matamala, A., Orero, P., and Romero-Fresco, P., L’ensenyament de la subtitulació mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. El canvi de la cultura docent universitària. Universitat de Girona, Girona, 2009.
P. Romero-Fresco, La subtitulación rehablada: palabras que no se lleva el viento, in ULISES: Hacia el desarrollo de tecnologías comunicativas para la igualdad de oportunidades, Á. Pérez-Ugena and Vizcaíno-Laorga, R., Eds. Madrid: Observatorio de las Realidades Sociales y de la Comunicación, 2009, pp. 49-73.
2008
P. Romero-Fresco, L'ensenyament de la subtitulacio mitjançant reconeixement de parla, V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació. Girona. 2008.
Campus d'excel·lència internacional U A B