Publicacions

Found 14 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is L and Author is Bartoll, E.  [Clear All Filters]
2010
E. Bartoll, La sobretitulació d'obres teatrals, "La traducció en escena". II Jornades Internacionals de Traducció en les Arts Escèniques: Òpera i Teatre,. Organitzat per la Facultat de Traducció i Intepretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.
E. Bartoll, La sobretitulació en català de clàssics teatrals estrangers, XIV Jornades de Traducció, Congrés Internacional, Traduir els Clàssics, Antics i Moderns, a la Universitat de Vic. 2010.
2009
E. Bartoll, Los marcadores de oralidad en los textos escritos: el caso de la subtitulaicón, X Encontro Nacional de Tradutores / IV Encontro Internacional de Tradutores, a Ouro Preto (Minas Gerais - Brasil). 2009.
2008
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: Learning environment, exercises and evaluation, The Didactics of Audiovisual Translation. Jorge Díaz Cintas (ed.), 2008.
E. Bartoll and Orero, P., Learning to subtitle online: learning environment, exercises, and evaluation, in The Didactics of Audiovisual Translation, J. Díaz-Cintas, Ed. Amsterdam: Benjamins, 2008, pp. 105-114.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B