Publicacions

Found 3 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
Comunicació Oral
A. Matamala, Exemplaritat vs. dinamització, o llengua del carrer, en la ficció, Jornada de presentació de la xarxa XALOC. 2011.
Conference Proceedings
L. De Yzaguirre, Matamala, A., and Cabré, M. T., El lematizador PALIC del IULA (UPF), Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, Barcelona, pp. 481-485, 2001.
L. De Yzaguirre, Torner, S., and Matamala, A., El tratamiento automático de las ambigüedades segmentales del castellano, Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, pp. 487-492, 2001.
Campus d'excel·lència internacional U A B