Publicacions

Found 3 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
2011
A. Matamala, Exemplaritat vs. dinamització, o llengua del carrer, en la ficció, Jornada de presentació de la xarxa XALOC. 2011.
2001
L. De Yzaguirre, Matamala, A., and Cabré, M. T., El lematizador PALIC del IULA (UPF), Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, Barcelona, pp. 481-485, 2001.
L. De Yzaguirre, Torner, S., and Matamala, A., El tratamiento automático de las ambigüedades segmentales del castellano, Trabajos en Lingüística Aplicada. Univerbook, pp. 487-492, 2001.
Campus d'excel·lència internacional U A B