Publicacions

Found 4 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is D and Author is Edo, M.  [Clear All Filters]
Submitted
M. Edo, Dissonàncies paratextuals en la recepció catalana i castellana de la poesia de Carducci, in VII International Conference on Translation: the Paratextual Elements in Translation, Bellaterra, Submitted.
2009
M. Edo, Dino Campana, Cants òrfics i altres poemes, Quaderns d'Itàlia, vol. 14, Quaderns d’Italià, Bellaterra, pp. 232-236, 2009.
2008
M. Edo, Desviaciones del hedonismo en las traducciones españolas de la poesía de Carducci, 1611 Revista de historia de la traducción (revista electrónica), vol. 2, 2008.
M. Edo, Dino Campana, el malson dels sentits, vol. Caràcters. Vol. 42. pp. 45-46, 2008.
Campus d'excel·lència internacional U A B