Publicacions

Found 5 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is C and Author is Matamala, A.  [Clear All Filters]
2006
P. Orero, Matamala, A., Eguíluz, A., Guenaga, M., Pereira, A., Lorenzo, L., Pérez-Ugena, Á., Utray, F., Báez, I., Storch de Gracia, J. G., and Alonso, F., CEPACC, una red accesible, Adaptar la igualdad, normalizar la diversidad. II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad. . Vicerrectorado de Estudiantes (UCM), Madrid, pp. 440-445, 2006.
P. Orero, Matamala, A., Eguíluz, A., and i Guenaga, M.; Pereira, L. P. - U. D. C. A. ; L. ; A., CRASAD, Adaptar la igualdad, normalizar la diversidad. II Congreso Nacional sobre Universidad y Discapacidad. Vicerrectorado de Estudiantes (UCM), Madrid, pp. 445-450, 2006.
2005
A. Matamala, Converses espontànies o converses prefabricades? Les interjeccions en comèdies de situació catalanes i doblades, Estudios Catalanes. Revista internacional de lengua, literatura y cultura catalanas, vol. 3, pp. 65-77, 2005.
2003
M. Lorente and Matamala, A., Combinatòria d'interjeccions i llengua oral, Tretzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes , vol. 2. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Abat Oliva, 274, Girona, pp. 245-262, 2003.
Campus d'excel·lència internacional U A B