Publicacions

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is C and Author is Eric Teruel  [Clear All Filters]
2008
A. Rodriguez, Carrabina, J., and Teruel, E., Caracterització de plataformes HW-SW per a interactivitat en Televisió Digital amb MHP, in IEnter Conference, Jornades sobre entreteniment audiovisual interactiu, Barcelona, Spain, 2008.
Campus d'excel·lència internacional U A B