Publicacions

Found 2 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Bernal, E.  [Clear All Filters]
2008
A. Matamala, La traducció de les interjeccions en comèdies de situació doblades, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 359-369, 2008.
L. Puigdomènech, Matamala, A., and Orero, P., The Making of a Protocol for Opera Audio Description, La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI, vol. 1. PPU, Barcelona, pp. 381-392, 2008.
Campus d'excel·lència internacional U A B