Merce_Aguilar

contacto

Observatorio Iberoamericano de la Comunicación

merce.aguilar@gmail.com

Doctoranda
Resumen curricular: 

Doctoranda en Integració Europea (UAB, 2011) i Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005).

Investigadora especialitzada en processos d'integració i en polítiques de comunicació de la Unió Europea.

Campus d'excel·lència internacional U A B