Edició de la traducció catalana medieval de les Heroides d’Ovidi

Campus d'excel·lència internacional U A B