Apropiation, Interpretation and Criticism: Philosophical and theological exchanges between the arabic, hebrew and latin intellectual traditions

Dilluns, 11 setembre 2017 (Tot el dia)
Publicacions

Editat per Alexander Fidora i Nicola Polloni

Les contribucions d'aquest volum estan dedicades als intercanvis interculturals durant l'Edat Mitjana entre diversos exponents de les tradicions filosòfiques aràbiga, hebrea i llatina. 

El llibre, editat per Brepols Publishing, forma part de la col·lecció de llibres de la Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales. 

Campus d'excel·lència internacional U A B