Marsili de Pàdua a la Península Ibèrica

Referència del projecte: MICINN FFI2011-23545

Títol: Marsili de Pàdua a la Península Ibèrica: de la polèmica a la política imperial

Resum:

Aquest projecte té com a objectiu un nou enfocament de Marsili de Pàdua (c. 1275-1342/3): es donarà testimoni de la naturalesa innovadora del seu pensament polític a través de la publicació i l'anàlisi de les reaccions contemporànies a la seva obra.
El context hispànic és d'especial importància per als nostres fins, sent Espanya el país on es conserva el manuscrit més antic del seu Defensor pacis (Tortosa, Biblioteca de la Catedral, 141), un manuscrit en què Marsili va incloure modificacions abans de ser enviat a la Cort Papal per a ser inspeccionat. Les primeres reaccions polèmiques contra el Defensor pacis també s'originen a partir de dos autors hispànics, a saber, Guiu Terrena, bisbe de Mallorca, i Àlvar Pelayo, bisbe de Silves, els quals van exercir una influència notable sobre el Papa Joan XXII i la seva condemna de Marsili de Pàdua.
En el marc d'aquest projecte,
1) s’estudiarà el manuscrit de Tortosa per tal d'identificar i avaluar les modificacions incorporades per l'autor,
2) es publicarà, juntament amb una traducció a l'anglès, l'informe inèdit preparat per Guiu Terrena per al Papa Joan XXI tot comparant-lo amb les crítiques d’Àlvar Pelayo,
3) s’analitzarà la utilització de la ideologia de Marsili en el context hispànic fins a l'època de Carles V.
D'aquesta manera farem una contribució a l’avaluació històricament contextualitzada de la ideologia política de Marsili de Pàdua, que es mourà més enllà dels anacronismes presents en una lectura purament immanent del Defensor pacis.

Membres: Alexander Fidora (PI), José Enrique Ruiz-Domènec, Almudena Blasco, Celia López, Luciano José Vianna
Congressos: Inquisitor and Man of Letters: Guiu Terrena, Adviser to John XXII, 6-7 de juny de 2013, UAB.

Publicacions:

Phronêsis, Prudentia, Klugheit, ed. A. Fidora et al., Oporto/Turnhout 2013.

Guiu Terrena: Confutatio errorum quorundam magistrorum, ed. A. Blasco, A. Fidora, C. López Alcalde, Santa Coloma de Queralt/Barcelona 2014.

Ressenya a The Medieval Review.

A. Fidora (ed.): Guido Terreni, O. Carm. († 1342): Studies and Texts, Barcelona/Madrid: FIDEM (TEMA 78), 2015.

Alexander Fidora/Matthias M. Tischler: "Zwischen Avignon, München und Tortosa. Die ‘Defensor pacis’-Handschrift des Marsilius von Padua in der Bibliothek Benedikts XIII.", in: Scriptorium 69 (2015) p. 179–189 and plates 27–31.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B