IV Col·loqui Internacional sobre Violència Política al Segle XX

 

Barcelona, 16-18 de juny de 2021

 

Organitzen:

  • Red Internacional sobre Violencia Política / International Network on Political Violence
  • Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies / Universitat Autònoma de Barcelona (CEDID-UAB)
  • Fundació Cipriano García - CC OO de Catalunya
  • Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
  • Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona

 

Primera circular/CFP (català) - Actualitzada

Primera circular/CFP (castellano) - Actualizada

Primeira circular/CFP (português) - Atualizada

First Announcement/CFP (English) - Updated

 

Informacions sobre els Col·loquis anteriors

Web general: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/

Circulars: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/circulares/

Programes dels tres Col·loquis realitzats fins al present:

Rosario, 2019

Niterói, 2017

Lisboa, 2015

Actes publicades del primer Col·loqui (Lisboa, 2015)

Campus d'excel·lència internacional U A B