III Conference Strikes & Social Conflicts

III Conference Strikes & Social Conflicts / III Congrés Vagues i Conflictes Socials: aproximacions històriques combinades a la conflictivitat

Universitat Autònoma de Barcelona, 16 a 19 de Juny de 2015.
Organitzat pel CEFID en el marc de la International Association Strikes and Social Conflicts

Programa

Proceedings/Actes/Actas

Campus d'excel·lència internacional U A B