Grup de Recerca en Història Actual (GReHA)

El Grup de Recerca en Història Actual, actualment SGR 956 (2014), és el de més recent creació dins l'àmbit del Departament d'Història Contemporània de la UAB. Degut a això, incorpora alguns elements distintius nous. El grup, per exemple, té blog propi, dissenyat per mantenir les seves publicacions i materials, o establir relacions directes amb institucions afins en altres universitats.
També compta amb una revista pròpia, publicada pel Servei de Revistes Digitals de la UAB: Tiempo devorado, que de moment publica tres números a l'any amb articles en català, castellà i anglès. Com a complement de la publicació regular de Tiempo devorado i com a repositori de documentatació hemerogràfica i àmbit de noves propostes de recerca i publicació, s'ha posat en marxa un bloc específic.
D’altra banda, el GReHA incorpora a professors i investigadors d'altres facultats i fins i tot d'universitats estrangeres. Atés el recurs a fonts vives que utilitza la Història Actual, resulta de gran utilitat el recurs als estudis interdisciplinaris.

Més informació 
Tiempo devorado 
Tiempo devorado, el blog
Blog del GReHA

Campus d'excel·lència internacional U A B