El Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica és un Centre d'Estudi i Recerca Propi de la UAB format per més d'un centenar d'investigadores i d'investigadors de diferents disciplines –història, filologia, politologia, comunicació, sociologia, economia, dret– especialitzats en l’estudi d’aquest període històric; la majoria estan adscrits a diversos departaments o grups de recerca de la UAB, però també en formen part professors i investigadors d’altres universitats catalanes.

El caràcter interdisciplinari del CEFID ha permès aplegar en un únic centre de recerca una part molt destacada de la investigació que a Catalunya es desenvolupa sobre aquest període històric. Al CEFID hi estan integrats el Grup de Recerca sobre l’Època Franquista –GREF–, el Grupo de Estudios del Exilio Literario –GEXEL– i el Grup de Recerca en Història Actual –GReHA–, a més de nombrosos investigadors que encapçalen altres grups o en formen part, o bé desenvolupen la seva recerca de manera individual. D’altra banda, el CEFID té relacions de col·laboració permanent amb el Servei d’Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya –Sibhil·la–, L'Institut de Ciències de l'Educació –ICE– i el Centre Documental de la Comunicació –CEDOC–, tots tres de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B